Cilj predmeta:
Pružiti studentima u praksi primjenjiva znanja iz domene upravljanja komercijalnim projektima.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Identificirati devet područja znanja projektnog menadžmenta.
2. Sastaviti prijedlog projekta kako bi se mogla izraditi ponuda za naručitelja projekta.
3. Pripremiti inicijalnu/grubu verziju plana projekta.
4. Predložiti načine upravljanja različitim aspektima projekta tijekom njegova odvijanja.
5. Ocijeniti tijek odvijanja projekta te formulirati korake zatvaranja projekta.