Ishod učenja predmeta (razina 7.): Podržati upravljanje projektima primjenom IT

Valorizirati i odabrati prikladno softversko rješenje za upravljanje projektima (razina 7.)
Kreirati model plana provedbe projekta primjenom IT; (razina 6/7.)
Alocirati resurse (razina 7.)
Izvještavati i dokumentirati provedbi projekta (razina 7.)
Proračunati i analizirati rizike i troškove tijekom provedbe projekta; (razina 6.)