Skip available courses

Available courses

Uvod u programiranje

Strategijska uloga informacijskih sustava. Povijesne perspektive. SPIS metodologija. Razvoj metoda planiranja informacijskih sustava. Problemi planiranja informacijskih sustava....

kolegij 1. godine diplomskog studija

Ishod učenja predmeta (razina 7.): Podržati upravljanje projektima primjenom IT

  • Valorizirati i odabrati prikladno softversko rješenje za upravljanje projektima (razina 7.)
  • Kreirati model plana provedbe projekta primjenom IT; (razina 6/7.)
  • Alocirati resurse (razina 7.)
  • Izvještavati i dokumentirati provedbi projekta (razina 7.)
  • Proračunati i analizirati rizike i troškove tijekom provedbe projekta; (razina 6.)