Moodle server za nastavu u akademskoj godini 2020/2021 (server "0", "bijeli")

Dodatni moodle server za održavanje kolokvija i ispita (server "1", "plavi")

Dodatni moodle server za održavanje kolokvija i ispita (server "2", "smeđi")

 

Moodle server za Poslijediplomske studije PDS moodle (server "2", "crveni")

 

Moodle server za nastavu u akademskoj godini 2019/2020